Kunstiteraapia
Psühhoteraapia
Psühhoanalüüs
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uus teenusmudel on kaasav, isikukeskne, kasutajasõbralik ja paindlik. Erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks ning piloteeritav teenusmudel võimaldab kombineerida neist abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett.

 

Projekti raames osutatakse uue korraldusmudeli baasil teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele üle Eesti. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti partnerite kaudu osutatakse projekti raames erinevaid teenuskomponente kuni 80 abivajavale Tallinna elanikule. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. 

 

Pilootprojekti maksimaalne rahaline maht on kuni 7 409 010 eurot, millest Tallinnal on 80 teenuskohaga võimalik kasutada 816 063 eurot.  

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

 

Tallinna projektikoordinaator-juhtumikorraldaja on Cristin Kelder +372 5664 6747, Cristin.kelder@tallinnlv.ee.

 

HINNAKIRI: Teenuskomponentide hinnakiri

Helistage

+ 372 5 188 552

+ 372 5 290 568

Külastage

  • Facebook Clean
  • White YouTube Icon

© 2017 Stefart Therapy OÜ