WhatsApp Image 2021-05-25 at 10.52.10.jp

Tere,

Saame tuttavaks:

Kunstiga tegelemine ning psühhoanalüüs on minu kirg ja huvi. Suur rõõm ja põnevus  on olnud neid kunstiteraapia kaudu omavahel siduda. Kunstiteraapiaid olen rakendanud eelkõige töös laste ja noortega ning seda juba alates 2001.aastast. Täiskasvanutega olen enamasti kasutanud psühhoanalüütilist psühhoteraapiat, mis on ainult verbaalne teraapia.

Oman pikaajalist kogemust töös erivajadustega laste ja noortega: Aspergeri, Downi sündroomiga, ärevus-, käitumis-, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, depressiivsete, sõltuvushäiretega noortega, düslektikutega, autistidega jne.  Aastaid olen töötanud rehabilitatsiooni- ja taastusravimeeskonnas ning teinud koostööd Ohvriabi ja lastekaitse spetsialistidega. Ohvriabi poolt saadetud lapsed ja noorukid on andnud mulle väärtusliku kogemuse traumatööst, mille alane enesetäiendamine on olnud just viimaste aastate keskpunktis.

Töös laste ja noortega pean väga oluliseks tihedat koostööd lapsevanematega. Kunstiteraapia sobib ideaalselt igale vanusegrupile, tekitades ahvatlust tegutsema värvide ja materjalidega ning motiveerides väljendusvabadusega.  Lapsed omavad  enamasti vähest oskust oma probleemide sõnastamisel ja mentaliseerimisel, kunstiga tegeledes on lapsed oma murega töötades aktiivsel positsioonil, kasutades joonistusi (sümboleid) ja jutustusi.

Oma kunstiteraapilisel lähenemisel kasutan psühhoanalüütilist  lähenemist. Usun siiralt, et läbi eneseväljenduse (verbaalse/kunstilise) ja eneseanalüüsi on võimalik  jõuda arenguliste muutusteni, vabastada sisemaailma pingeid ning leida oma emotsioonide ja käitumise vahelisi seoseid -  jõudes seeläbi  toimivate suheteni ja parema elukvaliteedini. Minu, kui terapeudi, ülesandeks on luua turvaline keskkond, kus kliendil oleks ligipääs oma sisemaailmas toimuvale. Soovin, et klient saavutaks maksimaalse tulemuse oma arengus ning saaks ennast teostada.

Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja õiguskantsler Ülle Madise õnnitlesid 31.05.2021.a. presidendi roosiaias tunnustusauhinna „Lastega ja lastele" võitjaid ning „Muutuste Looja" tiitliga pärjati psühholoog ja kunstiterapeut Helen Tartes-Babkina, kes aitab väärtkoheldud lastel toime tulla psühholoogilise ja füüsilise traumaga. ETV saade 1.06.2021.a. "Lastega ja lastele":

 

Minu raamatud

isaesikaaas.jpg
 

"Mida Isa Vajab"

isaesikaaas.jpg

Raamatus „Mida isa vajab“ on psühhoanalüütiline psühho- ja kunstiterapeut Helen Tartes-Babkina toonud kaante vahele laste lood oma isadest. Laste jutud ja kunstitööd kajastavad, kui väga nad armastavad oma isa ning märkavad, mida isa vajab.
Laste loomingust on omakorda ainest saanud Monica Meiuse illustratsioonid ja Olavi Ruitlase luule. Nende riuklik looming toob laste siiruse ja otsekohesuse veel rohkem esile. Raamat on hoogne ja vigureid täis lustakas lugemine isadele, lastele ja tervele perele.
Raamatut rikastab seikluslik lauamäng, mis viib ootamatutele radadele.

 

"Minu Ema On Ingel"

Raamat "Minu ema on ingel" sai loodud just laste endi jaoks, kes vajavad abi ja tuge raske kaotusega toime tulemisel. Samas on iga lapse isiklik lein puudutamas ka kõiki ümberkaudseid teisi lapsi, kes vajavad selgitust tekkinud kurvast olukorrast.
Minu raamat kirjeldab lapse elu koos kujuteldava emaga, kes on ingel. Lapsel, kes leinab oma ema on arenguliselt vajalik jätkata oma sisekõne emaga, mis on leina tõttu katkenud või häiritud. Seetõttu võib raamatust saada lapse jaoks abivahend, mille abil ta saab mõista enda ja ema lahus olemist ning samas mitte unustada, et ema puudumine ei tähenda seda, et ema ei võiks lapse sisemaailmas edasi elada ja teda toetada.

 

"Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel - kunstiteraapia põhimõtted abiks lapsevanemale ja lastega töötavale spetsialistile. "

Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel on mõeldud lapsevanemale ja lapsega töötavale spetsialistile eesmärgiga pakkuda, kunsti kasutades võimalusi laste ja noortega kontakti loomisel, nende tundma õppimisel, murede ja probleemide käsitlemisel ning lahenduste leidmisel. Raamatus on toodud kunstilise tegevuse läbiviimise ja analüüsimise põhimõtteid. Antud raamat sisaldab rohket näitlikku materjali, mille abil on võimalik aimu saada kunstiliste tegevuste ja materjalide kasutamise võimalustest, laste ja noorte toetamisel.

 

Raamat sobib:

• lapsevanemale

• laste- ja noortega töötavatele spetsialistidele (pedagoogid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, arstid jt.)

• lastega tegelevatele kunstnikele

• kunstiteraapia põhimõtete mõistmise õpikuks õpilastele, üliõpilastele

• noortele endile.

 

Helen Tartes-Babkina on psühholoog ja terviseteaduse magister kunstiteraapiates, kes on aastast 2001 pühendunud peamiselt laste ja noorte probleemide lahendamisele. Käesolev raamat põhineb enamjaolt Helen Tartes-Babkina isiklikul kogemusel ning näitlikustamiseks toodud juhtumid on pärit tema enda poolt läbiviidud seanssidest.

EHA RÜÜTEL
Tallinna Ülikooli kunstiteraapia õppekava juht
Eesti Loovteraapiate Ühingu aseesinaine
Euroopa Kunstiteraapiate Hariduse Konsortsiumi
(ECArTE) juhatuse liige

"Helen Tartes-Babkina annab lihtsalt ja köitvalt hea ülevaate kunsti teraapilise kasutamise võimalustest toetudes aastatepikkusele töökogemusele. Raamatu oluliseks väärtuseks peangi autori teraapiatöö praktikast lähtuvaid töövõtteid ja juhtumikirjeldusi. Soovitan raamatut kõigile, kes tunnevad huvi kunstiteraapia ja kunsti kaudu suhtlemise vastu, eeskätt lapsevanematele, kunstiõpetajatele, professionaalsetele aitajatele, kunstiteraapia üliõpilastele."

EDA MÖLDER
psühholoog ja MTÜ Eluliin juhatuse liige

"Kunstilooming on eneseväljendus, kus võib avaldada oma kõige sügavamaid, varjatumaid ja peidetumaid tundeid.

Läbi kunsti saab väljendada seda alateadvuslikku materjali, mille väljendamiseks puuduvad lapsel või noorel sõnad või mõisted. Kunstiteraapia võimaldab lapsel või noorel jõukohaselt tegeleda oma tundemaailma avastamisega ja aidata üle elada sisemaailma valulisi konflikte. Selleks vajalike algtõdede mõistmisel on suureks abiks raamat "Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel"."

VICTORIA SCOTTI
kunstiterapeut ja kunstnik, Valencia, Hispaania

"Helen Tartes-Babkina kirjeldab lihtsalt ja arusaadavalt, kuidas lastega kunsti teraapilisel eesmärgil kasutada.

Autor jagab lugejaga soojalt ja lapsekeskselt kunstiterapeudi tööprotsessi ning lisab ka nõuandeid, ideid ja hõlpsalt kasutatavaid harjutusi. Raamatule lisavad väärtust kirkad illustratsioonid ja põnevad juhtumid autori praktikast. Hea abiline neile, kes soovivad lapsi kunsti kaudu mõista ja aidata!"

  • Facebook Social Icon