WhatsApp Image 2021-05-25 at 10.52.10.jp

Tere,

Saame tuttavaks:

Kunstiga tegelemine ning psühhoanalüüs on minu kirg ja huvi. Suur rõõm ja põnevus  on olnud neid kunstiteraapia kaudu omavahel siduda. Kunstiteraapiaid olen rakendanud eelkõige töös laste ja noortega ning seda juba alates 2001.aastast. Täiskasvanutega olen enamasti kasutanud psühhoanalüütilist psühhoteraapiat, mis on ainult verbaalne teraapia.

Oman pikaajalist kogemust töös erivajadustega laste ja noortega: Aspergeri, Downi sündroomiga, ärevus-, käitumis-, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, depressiivsete, sõltuvushäiretega noortega, düslektikutega, autistidega jne.  Aastaid olen töötanud rehabilitatsiooni- ja taastusravimeeskonnas ning teinud koostööd Ohvriabi ja lastekaitse spetsialistidega. Ohvriabi poolt saadetud lapsed ja noorukid on andnud mulle väärtusliku kogemuse traumatööst, mille alane enesetäiendamine on olnud just viimaste aastate keskpunktis.

Töös laste ja noortega pean väga oluliseks tihedat koostööd lapsevanematega. Kunstiteraapia sobib ideaalselt igale vanusegrupile, tekitades ahvatlust tegutsema värvide ja materjalidega ning motiveerides väljendusvabadusega.  Lapsed omavad  enamasti vähest oskust oma probleemide sõnastamisel ja mentaliseerimisel, kunstiga tegeledes on lapsed oma murega töötades aktiivsel positsioonil, kasutades joonistusi (sümboleid) ja jutustusi.

Oma kunstiteraapilisel lähenemisel kasutan psühhoanalüütilist  lähenemist. Usun siiralt, et läbi eneseväljenduse (verbaalse/kunstilise) ja eneseanalüüsi on võimalik  jõuda arenguliste muutusteni, vabastada sisemaailma pingeid ning leida oma emotsioonide ja käitumise vahelisi seoseid -  jõudes seeläbi  toimivate suheteni ja parema elukvaliteedini. Minu, kui terapeudi, ülesandeks on luua turvaline keskkond, kus kliendil oleks ligipääs oma sisemaailmas toimuvale. Soovin, et klient saavutaks maksimaalse tulemuse oma arengus ning saaks ennast teostada.